Grupa Usługujących Słowem

Miejsce: Strzeszyn, ul. Gogola
Częstotliwość: co druga środa w godzinach 19:00-21:00
Kontakt: Artur
lewandowski.arthur@gmail.com

GUS – Grupa Usługujących Słowem, to grupa osób poznających Słowo, żyjących Nim i pragnących się tymi doświadczeniami dzielić w naszej Wspólnocie.
Nie jesteśmy doskonali, jednak pragniemy wzajemnie od siebie się uczyć i inspirować jako zespół Sióstr i Braci, a naszym wzorem jest nasz Pan Jezus Chrystus.
Opiekunem grupy jest pastor Piotr Zaremba, który dzieli się z nami swoimi doświadczeniami i mądrościami życia, które chcemy praktykować w obszarach duszpasterstwa, ewangelizacji, nauczycielstwa, apostolstwa oraz proroctwa.