Bill Wood. Wizja uczniostwa misyjnego “Życie na życie”