Kategoria: 2010

Adwent domu

Adwent domu

Adwent oznacza oczekiwanie. W tym okresie staramy się wczuć w atmosferę pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, uświadamiamy też sobie, że jesteśmy ludźmi oczekującymi na Jego powtórne przyjście, ludźmi czekającymi na powrót do domu....

Adwent sądu

Adwent sądu

Słowo adwent oznacza oczekiwanie. W dzisiejszej kulturze odnosi się to do okresu poprzedzającego święta upamiętniające narodzenie się Pana Jezusa Chrystusa. Dla nas natomiast jest to kolejna okazja do uświadamiania sobie i społeczeństwu,...

Kres i źródło ożywienia

Kres i źródło ożywienia

W naszym kraju co roku zbiegają się dwa ważne wydarzenia. Pierwsze jest ważniejsze dla nas, chrześcijan ewangelicznych. To Święto Reformacji. Upamiętnia ono fakt, że 31 października 1517r. Marcin Luter przybił do drzwi...

Dziesięcina

Dziesięcina

Jako motto dzisiejszego studium tematycznego o dziesięcinie przymujemy tekst z Nowego Przymierza, który jest jednym z najważniejszych tekstów organizujących nasze życie finansowe. Co do dziesięciny, warto rozróżnić trzy jej ważne aspekty: biblijny,...

Blaski i cienie ewangelizacji

Blaski i cienie ewangelizacji

Co Bóg mógłby zrobić, aby mógł cię przekonać do wiary w Niego i do zaufania Jezusowi Chrystusowi? Skoro ukazał taki dowód miłości, że wydał na śmierć za Ciebie swojego Syna, skoro w...

Sprawa cierpienia

Sprawa cierpienia

Cierpienie. Dlaczego jest częścią naszego życia? Z czym się ono wiąże? Czy Bóg miał prawo do niego dopuścić i dlaczego ciągle dopuszcza? Dlaczego niektórzy cierpią bezsensownie? Czy nastąpi kiedyś kres cierpienia? Dzisiejszy...

Ja i prawa życia

Ja i prawa życia

Zamierzamy dziś rozważyć bardzo ważny fragment. Powinien on zainteresować każdego z nas, bo każdego z nas dotyczy. Rozpatruje on tragiczną sytuację każdego człowieka. Żeby wzbudzić zainteresowanie tym rozważaniem, dokonam opisu naszej sytuacji....