Grupa Asystentów

Spotkania asystentów pastora
Miejsce: Strzeszyn, ul. Gogola
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Kontakt: Piotr
pastor@baptist.poznan.pl