Grupa Ewangelizacyjna – środa

1Kor 1:6-7 

Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. 

 

Opiekunowie grupy: Bernadetta Mataczyńska, Irena Kryś
Kontakt: eska14@g.plirenkapanda@poczta.onet.pl
Miejsce spotkania: Kościół Zielonoświątkowy (Grunwaldzka 55)
Czas spotkania: Środa 18:00 – 20:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jesteśmy grupką otwartą na nowe osoby chętne do czytania Pisma Świętego, wspólnej modlitwy, rozmów o żywym Jezusie Chrystusie w naszym życiu. Dzielimy się świadectwami oraz  duchowym zrozumieniem.

Kol 1:9-10

Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu, po to, byście postępowali w sposób godny Pana, mogli Mu się we wszystkim podobać, wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga.

Ef 1:16-19

nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście – mając oświecone oczy swoich serc – zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły.

Mat 11:28-30

Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie.