Grupa rodzinna Kiekrz

Rodzaj: Grupa rodzinna

Opiekun grupy: Artur
Kontakt: lewandowski.arthur@gmail.com
Miejsce spotkania: Kiekrz
Częstotliwość: Trzecia niedziela miesiąca
Godzina: 15:30 – 18:00

 

Kierską grupę domową tworzą rodziny, które każdego dnia potrzebują obecności Chrystusa w swoich zmaganiach życiowych. Wspólnie dzielimy się swoimi historiami, wymieniamy doświadczeniami i poszukujemy inspiracji w Słowie Bożym.
Spotkanie kończymy modlitwą, w której przedkładamy nasze osobiste dziękczynienia i prośby przed tron Tego, który wszystko może. I często oglądamy zaskakujące działanie Boga!
Przyjdź do nas na spotkanie, być może charakter naszej grupy spełni twoje oczekiwanie.