Mówi Marek — z rozdziału 3, czyli: Kto jest twoim uczniem, 16 lis 2014