Grupy

Samuel

 • Wiek: 4-6 lat
 • Hasło: “Powołanie od najmłodszych lat”
 • Wersety:

Anna (…) przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. (…) Chłopiec był jeszcze mały. Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak Panu, jak i ludziom.
(I Ks. Samuela 1:24, 2:26)

Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce .
(I Ks. Samuela 16:7)


Jozjasz

 • Wiek: 7-8 lat
 • Hasło: “Rozróżnianie dobra od zła – wierność Bogu”
 • Wersety:

W chwili objęcia rządów Jozjasz miał osiem lat i panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. (…) Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem Izraelitów i zobowiązał wszystkich znajdujących się w Izraelu do służenia Panu, ich Bogu. Przez całe jego życie nie odstąpili oni od Pana, Boga swych ojców.
(2 Ks. Kronik 34:1,33)

Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby Twoja ręka była nade mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął.
(I Ks. Kronik 4:10)


Kaleb

 • Wiek: 9-10 lat
 • Hasło: “Posłuszeństwo wobec Boga”
 • Wersety:

(…) Kalebowi i jego synom dam ten kraj, po którym on chodził, gdyż on okazał pełne posłuszeństwo wobec Pana.
(Ks. Powt. Prawa 1:36)

Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
(I Ks. Samuela 15:22)


Jozue

 • Wiek: 11-12 lat
 • Hasło: “Odwaga”
 • Wersety:

Pan dał taki rozkaz Jozuemu, synowi Nuna: Bądź mężny i mocny , gdyż ty zaprowadzisz Izraelitów do ziemi, którą im poprzysiągłem, a Ja będę z tobą .
(Ks. Powt. Prawa 31:23)

Albowiem nie dał nam Bóg ducha strachu, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
(II Tymoteusza 1:7)


Tymoteusz

 • Wiek: gimnazjum
 • Hasło: “Wierność Jezusowi – składanie świadectwa”
 • Wersety:

(…) Posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie i to, czego nauczam wszędzie, w każdym Kościele.
(1 Koryntian 4:17)

Składanie świadectwa o nim codziennym życiem: Hebrajczyków 13.