Motywacja – czy to naprawdę wystarcza?Motivation – is that really enough?Motywacja – czy to naprawdę wystarcza?