Ośrodek NLC

New Life Centre (NLC) – służba wśród uzależnionych i bezdomnych

Długa Gośłina

Kontakt: Marcin

marcin@breadoflife.pl