Pierwszy stypendysta Projektu KING ukończył studia