Służba duszpasterska

Służba duszpasterska K5N

Służba duszpasterska nie jest wyłącznie służbą modlitwy wstawienniczej. Jest raczej chrześcijańską poradnią, w której współpracują ze sobą duszpasterze, teolodzy, lekarze, psycholodzy oraz inni specjaliści. Koncentruje się ona na obecnym etapie życia, na osobach potrzebujących, gotowych do osobistego spotkania.

Każda czwarta niedziela miesiąca jest niedzielą modlitwy i kontaktu niedomagających z duszpasterzami i terapeutami. Regularny program spotkania obejmuje: wstępny wywiad z osobą niedomagającą zmierzający do określenia problemu, wstępne określenie ścieżki duszpasterskiej i terapeutycznej, modlitwę, omawianie postępów w terapiach, przebiegu sytuacji.
Jeśli czujesz dolegliwości fizyczne, potrzebujesz wsparcia w modlitwie, zmagasz się z trudną sytuacją życiową czy stanami depresyjnymi zapraszamy na spotkanie w każdą czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12:00 do sali na dole Dąbrówki lub kontaktu:

Piotr: pastor@k5n.pl
Damian: d.bizon@o2.pl