Tag: Pieniądze

Dziesięcina

Dziesięcina

Jako motto dzisiejszego studium tematycznego o dziesięcinie przymujemy tekst z Nowego Przymierza, który jest jednym z najważniejszych tekstów organizujących nasze życie finansowe. Co do dziesięciny, warto rozróżnić trzy jej ważne aspekty: biblijny,...