Ważne! List od Piotra Wacławika z Oficyny Wydawniczej “Vocatio”