Artykuły

Nadzieje dla rozwiedzionych

ROZWÓD I POWTÓRNE MAŁŻEŃSTWO — W ŚWIETLE BIBLII

Jednym zdaniem

Rozwód i powtórne małżeństwo są przyzwoleniem, którego Bóg udziela, by dać ludziom możliwość odzyskania harmonii w sferze pożycia małżeńskiego i rodzinnego.

Ważne

Przed przystąpieniem do szczegółowego rozważenia kwestii rozwodu i powtórnego małżeństwa warto sobie uświadomić sprawy ogólniejszej natury:

1.    Bóg nie jest entuzjastą rozwodów

Pismo Święte informuje nas, że Bóg nienawidzi rozwodów. Rozwód i powtórne małżeństwo są jednak Bożym przyzwoleniem. W ten sposób Bóg daje ludziom możliwość odzyskania harmonii w sferze pożycia małżeńskiego i rodzinnego w sytuacjach, gdzie taka harmonia jest niemożliwa do osiągnięcia w żaden inny sposób, a nawet może rodzić zagrożenia dla życia rodzinnego i społecznego.

2.    Przykazania są dla ludzi

Pan Jezus Chrystus pouczył nas, że przykazania są dla ludzi, a nie ludzie dla przykazań.

3.    Owoce, nie deklaracje

Pan Jezus Chrystus pouczył nas także, że stan duchowy ludzi rozpoznajemy po owocach ich życia, a nie po ich deklaracjach.

4.    Fragmentaryczność zasad biblijnych

Zasady dotyczące rozwodów i powtórnych małżeństw są w Piśmie Świętym przedstawione w sposób fragmentaryczny.

Dalsza część w załączonym PDF-ie.

Rozwod