Żyje we mnie Chrystus. Jak dostąpić w tym udziału?