Grupa języka greckiego

Poznajemy biblijną grekę
Miejsce: Strzeszyn, ul. Gogola
Częstotliwość: każda środa w godzinach 17:30-19:00
Kontakt: Mateusz
mateusz.gralka@gmail.com

Grupa istnieje, żeby promować poznawanie języków, w których zostało spisane Słowo Boże. Chcemy studiować Pismo Święte w języku greckim, żeby móc poznać je jak najlepiej i jak najlepiej służyć przez to innym w Kościele.
Fascynują nas tematy związane z lingwistyką, biblistyką, historią, archeologią i inne pozwalające nam jeszcze lepiej zrozumieć i zastosować w życiu naukę Biblii.

Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym Słowo prawdy.
2Tm 2:15