Męska Grupa Biblijna

Męska Grupa Biblijna
Prowadzący: Andrzej Klimowicz
kontakt: klimowiczandrzej@wp.pl
Miejsce spotkań: Dąbrowa ul. Bukowska
Kiedy: Spotkania są w poniedziałki od 19.30