Przekład

Gdy mowa o przekładzie Pisma Świętego, to mamy na myśli ten przekład, który jest najważniejszym projektem naszej Wspólnoty, powstający w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Dotychczas ukazało się drukiem Nowe Przymierze i Psalmy. Jeśli chcesz posłuchać, skorzystaj z poniższego łącza.

[audioalbum title=”ewangelia mateusza” detail=”opis opis opis opis”]
[/audioalbum]

Możesz też posiąść pełną wersję Nowego Przymierza wersji tekstowej audio. Zapraszamy do iTunes Appstore lub do Google Play Apps i odszukaj Bible.is