Służba dzieciom

Służba dzieciom

Podobnie, jak w życiu naszego Pana – Jezusa, dzieci mają szczególne miejsce w naszych sercach. To również przyszłość każdego Kościoła. Pragniemy stwarzać im miejsce do wyrażania swoich talentów i wspierać ich rozwój w wielu obszarach. Organizujemy różne wydarzenia, gdzie dzieci mogą wspólnie poznawać Boga, poszukiwać nowych zainteresowań, odkrywać pasje i realizować swoje marzenia. Aby rozwój dziecka mógł być pełny, w nasze projekty staramy się angażować całe rodziny. Służba jest skierowana do dzieci w wieku 3-12 lat.

W ramach służby dzieciom prowadzimy punkt katechetyczny „Małe K5N”, gdzie każde dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym ma możliwość otrzymania świadectwa na koniec roku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest między innymi zgłoszenie dziecka na zajęcia przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Wniosek o zapisanie dziecka do Małego K5N: https://forms.gle/1t32vp5JZR5BWWiMA

 

Piotr Niemyski – (piotr.niemyski@gmail.com) – koordynator służby dzieciom

Monika Siekańska (siekany2@wp.pl) – obszar dydaktyczny

Joanna Niemyska – (joanna.niemyska@gmail.com) – zapisy i kontakt z rodzicami