Śpiewnik

 • Abba Ojcze
 • Alleluja (Agnus Dei)
 • Aż sponad mórz
 • Będziesz miłował Boga
 • Bóg się rodzi
 • Błogosław Duszo moja Pana
 • Będę śpiewać Panu pókim żyw
 • Błogosławieństwa
 • Chcę Panie wielbić Cię (Ptaki na niebie)
 • Chcemy Ciebie wielbić
 • Chodź to czas by wielbić Pana
 • Chwalę Ciebie Panie
 • Chwała Jezusowi
 • Cicha noc
 • Cudowna Boża łaska
 • Czcijmy Jezusa
 • Daj miłość
 • Dla nas jest tylko jeden Bóg
 • Do Ciebie Panie woła dusza moja
 • Dotknął mnie dziś Pan
 • Duchu Święty wołam przyjdź
 • Dziięki Ci o Panie nasz
 • Dzięki Jezu drogi Jezu
 • Dziękować Ci Panie chcę
 • Dziękuję Ci Jezu
 • Dziś przychodzę Panie mój
 • Dzisiaj w Betlejem
 • Gdy schodzimy się/Niewyczerpane
 • Gdy się Chrystus rodzi
 • Gdybym nie miał Ciebie
 • Godzien o godzien jest Bóg
 • Hosanna na niebiosach
 • Imię mego Pana wspaniałe
 • Jak dobry jesteś Panie
 • Jak dobrze jest dziękować Ci
 • Jesteś dobry (Mateo)
 • Jesteś Królem
 • Jesteś Panie jak potężny wiatr
 • Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
 • Jezu miły duszy mej
 • Jezu najpiękniejsze imię Twe
 • Jezus daje nam zbawienie
 • Jezus jest z nami tu
 • Jezus ile treści w imieniu tym
 • Jezus najwyższe imię
 • Jezus najwyższej godzien chwały
 • Jezus święty namaszczony Pan
 • Każdy dzień upewnia mnie
 • Kiedy milknie już
 • Kocham więc nie muszę się bać
 • Królu mój królu chwały
 • Krzyż twą drogą jest
 • Kto jest królem dżungli
 • Kto zaufał Ci (Psalm 71)
 • Lepszy jeden dzień
 • Liczy się każdy dzień
 • Majestat Twój
 • Manifest
 • Miłość Twa tak cudowna jest
 • Mój Jezu mój Zbawco
 • Mój Jezus Zbawiciel
 • Mów do mnie Panie
 • Nadejdzie dzień (Wszyscy ludzie)
 • Nasz Bóg
 • Nie bój się
 • Nie chcę zbyt wysoko sięgać
 • Nie ma takiego jak Jezus
 • Nie ma za trudnych spraw
 • Nie muszę mieć pretekstu
 • Niech Ci błogosławi Pan
 • Niech przyjmie chwałę i cześć
 • Niechaj zstąpi Duch Twój
 • Niepojęta łąska
 • Niepojęty niezmierzony
 • Oczyść serce me
 • Oddaję Ci życie swe
 • Ojcu Synowi Duchowi Świętemu
 • Ojcze niebeski
 • Otwórz me oczy
 • Padam przed Panem
 • Pan nie strzeże
 • Pan wywyższony
 • Panie nasz (My biegniemy)
 • Panie Twój tron
 • Patrzę na Króla chwały (Hosanna)
 • Pieśń Objawienia (Godzien jest ten)
 • Pójdźmy wszyscy do stajenki
 • Potępienia nie ma już
 • Powietrzem dla mnie jest
 • Powróćmy dziś do Pana
 • Prawda jedyna
 • Przed tronem Twym stoimy
 • Przybieżeli do Betlejem
 • Przyjaciela mam
 • Przyjdź dotknij mnie
 • Raduj się świecie
 • Rozmyślam nad miłością
 • Schowaj mnie pod skrzydła Twe
 • Sercem kocham Jezusa
 • Skosztuj i zobacz
 • Składamy dziś korony swe
 • Stworzyciel Twój
 • Świat nie jest domem mym
 • Nie ma takiego jak Ty
 • Sławię Panie Imię Twe
 • Słowo Twe jest pochodnią
 • Tak jak jeleń
 • To On nasz Pan i Król
 • Tobie chór aniołów
 • Twe drogi są najlepsze
 • Twoja krew oczyszcza mnie
 • Twoja miłość jak ciepły deszcz
 • Ty jesteś skałą zbawienia mego
 • Tylko On
 • Tyś jak skała
 • Tyś moim życiem
 • Ukojenie
 • Usłysz Panie mego serca głos
 • Uwielbiamy Cię z głębi naszych serc
 • W cieniu Twoich rąk
 • Zabrałeś cały strach
 • Wnet nadejdzie dzień
 • Wśród nocnej ciszy
 • Wszystko Tobie dziś oddaję
 • Zaśpiewać chcę miłości pieśń
 • Zwróć swój wzrok