O nas

Kościół 5N
Chrystus – Kościół – Misja

Co znaczą nasze N?
1 N: Nowotestamentowy – opieramy się na zasadach i uczymy z doświadczeń odnotowanych w Nowym Testamencie. Boże zasady są dla nas ważniejsze od ludzkich dogmatów.
2 N: Nowatorski – nie uciekamy od nowoczesności, wręcz przeciwnie, wprowadzamy w życie wszystko, co może nas uczynić skutecznymi w realizacji Wielkiego Posłannictwa.
3 N: Nowych ludzi – koncentrujemy się na Chrystusie, On jest rdzeniem naszego odrodzonego życia. Na Chrystusie opieramy działania i rozwój naszej Wspólnoty, duszpasterstwo i nadzieję.
4 N: Naocznych świadków Bożego działania – interesuje nas osobisty kontakt z Bogiem oraz żywe, bezpośrednie doświadczanie Jego obecności i mocy.
5 N: Niezależnych – współżależnych służb – każdy z nas doskonali własny duchowy dar, służąc innym i jednocześnie korzystając z ich służby.
Obejrzyj, co mamy do powiedzenia na ten teamat:

 

Jako ludzie:

  • doświadczyliśmy duchowej przemiany pod wpływem działania Ducha Bożego;
  • normy codziennego postępowania wytycza nam Pismo Święte;
  • zwiastujemy Dobrą Nowinę o tym, że dzięki śmierci Pana Jezusa Chrystusa za grzechy, Bóg chce uratować każdego człowieka i każdemu zapewnić życie wieczne.