Służba informacyjna

Informujemy o tym kim jesteśmy i co robimy. Udostępniamy materiały audio, video oraz publikacje, które na przestrzeni lat powstały i wciąż powstają w naszej wspólnocie.
Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt: info@k5n.pl