Strona internetowa

Kontakt: Marta

marta.wodniczak@k5n.pl

Informujemy o tym kim jesteśmy i co robimy. Udostępniamy materiały audio, video oraz publikacje, które na przestrzeni lat powstały i wciąż powstają w naszej wspólnocie.
Zapraszamy do kontaktu!