Jezus: Uczyńmy zadość sprawiedliwości, 29 mar 2015