Informacje o pastorze

Pastor Piotr Zaremba, doktor językoznawstwa hebrajskiego (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), magister teologii ewangelickiej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa), magister inżynier budownictwa lądowego (Politechnika Szczecińska), uznany mówca konferencyjny, tłumacz, europejski dyrektor międzynarodowej misji In Touch Mission International.
Był również wykładowcą na  Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie oraz przedstawicielem Kościoła Baptystów w komitecie przekładu Pisma Świętego przy Polskim Towarzystwie Biblijnym.

Mieszka w Poznaniu ze swoją żoną, Krystyną, która jest lekarzem i nauczycielem niemieckiego. Mają trójkę dzieci: Karolinę, Dorotę i Tymoteusza.

Duszpasterz:
Pastor Zaremba powierzył swoje życie Jezusowi i został ochrzczony w 1976 r. Zaraz po chrzcie, przez 7 lat, opiekował się młodzieżą w ramach wspólnoty baptystów w Szczecinie, a następnie, przez 4 lata, służył jako przewodniczący Komisji Młodzieżowej przy Radzie Naczelnej Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie.

Od roku 1989 służy w Poznaniu. Założył lub aktywnie uczestniczył w powstaniu pięciu wspólnot w naszym mieście oraz w Gnieźnie. Jesienią 2002 r. z jego inicjatywy powstał Kościół 5N, którego jest pastorem.

Tłumacz:
W ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, Piotr Zaremba pracuje nad przekładem Pisma Świętego z języków oryginalnych: greckiego i hebrajskiego. Do tej pory ukazało sie już drukiem Nowe Przymierze (Nowy Testament) a także, wydane w formie broszurowej,  Ewangelie św. Marka, Łukasza i Jana. Trwają prace nad przekładem kolejnych ksiąg Starego Testamentu.

Wśród przetłumaczonych przez niego tytułów wymienić można:

  • „Teologię chrześcijańską” Millarda J. Ericsona,
  • „Podstawy teologii” Charlesa Ryriego,
  • „Eksplozję Ewangelizacji” Jamesa D. Kennedy’ego,
  • „W Ślady Mistrza” Arthura Willisa,
  • „Dynamikę Kościoła” Boba Webstera,
  • „Dogmatykę” opracowaną przez Biblical Education by Extension,
  • „Kryzys sumienia” Raymonda Franza,
  • „Podstawy zwiastowania Słowa Bożego” Ala Fasola.

Więcej informacji o projekcie przekładu Biblii i innych projektach wspieranych przez pastora Piotra znaleźć można na stronach www.feib.pl.