Tag: Biblia

Zasady zdroworozsądkowego życia

Zasady zdroworozsądkowego życia

Księga Kaznodziei Salomona to księga dla nas szczególna. Napisana została do ludzi w naszym mniej więcej wieku i w podobnej do naszej sytuacji, to znaczy do ludzi poszukujących recepty na życie, w...

Trochę ognia

Trochę ognia

„A gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go...

Wolność naszym losem

Wolność w Chrystusie jest naszym przeznaczeniem i naszym przywilejem. Nie ma dla chrześcijan innego powołania niż to: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli… Bo wy do wolności powołani zostaliście… (Gal...

W kościele nie ma nieważnych

Motywem działania Kościoła jest wolność. Zasadza się ona na fakcie naszego odrodzenia z wody i z Ducha i stanowi treść naszego powołania. Ta wolność – jeśli ma być czymś więcej niż tylko...

Psalm 53

Psalm 53

Najpierw to co pierwsze: modlitwa. Od dawna już, jako kościół, styczeń poświęcamy modlitwie. Jest to jedna z piękniejszych praktyk naszej wspólnoty. Daje też okazję do głębszej refleksji na temat tej najważniejszej i...

Prawdziwa wolność – oferta dla ciebie!

Prawdziwa wolność – oferta dla ciebie!

Człowiek lubi żyć złudzeniami. Nie jest to najpiękniejsza prawda o człowieku, ale niestety, tak przedstawia się ten nielubiany przez nas fakt. Wmawiamy sobie, że jesteśmy lepsi niż rzeczywiście jesteśmy; że ta, w...

Służba wojskowa

Służba wojskowa

Służba wojskowa to wśród ewangelicznych chrześcijan temat podejmowany niechętnie – jak zresztą każdy trudny temat w każdym środowisku. Nietrudno wskazać przyczyny.

Dlaczego niedziela?

Dlaczego niedziela?

Co siódmy dzień tygodnia wolny od pracy jest dla nas czymś oczywistym. Przeciętny obywatel nieczęsto pyta o pochodzenie takiego porządku. Rzadko pojawia się też pytanie o to, dlaczego tym co siódmym dniem tygodnia,...

Dziesięcina

Dziesięcina

Jako motto dzisiejszego studium tematycznego o dziesięcinie przymujemy tekst z Nowego Przymierza, który jest jednym z najważniejszych tekstów organizujących nasze życie finansowe. Co do dziesięciny, warto rozróżnić trzy jej ważne aspekty: biblijny,...