Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Abba Ojcze

Nie chcę więcej samych słów, chcę naprawdę Ciebie znać.
Nowe serce we mnie stwórz, abym bardziej szukał Ciebie.
Ojcze Duch mój pragnie, spocznie tylko w Tobie.

Abba Ojcze, należę do Ciebie!

Niepojęty wielki Bóg, Ty stworzyłeś wszechświat cały.
Jakże jasny jest dom Twój, Twe Królestwo przebaczenia.
Człowiek powstał z Twoich rąk, tak, by kochać Ciebie.