Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Jak dobry jesteś Panie

Jak dobry jesteś, Panie, jak dobry jesteś Panie!
Jak dobry jesteś, Panie nasz!

Uwielbiamy Cię, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją moc!


Jak dobrze jest dziękować Ci

Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie,
Śpiewać psalm Twojemu Imieniu
I opowiadać rano Twoje miłosierdzie,
A w nocy wierność Twoją
przy dziesięciostrunnej harfie, lutni i dźwięcznej cytrze.


Jesteś dobry (Mateo)

Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja.
Niepojęty w miłości swej; dobrze jest z Tobą być.
Darowałeś życie mi, zabrałeś winę mą i grzech.
Nikt nie kocha tak, jak Ty; dałeś życie swe.

Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze, Twoja łaska wiecznie trwa.
Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze, Twoja łaska na wieki trwa.

Ponad wszystko jesteś Ty, jednak sługą stałeś się.
Słyszysz każdy płacz i szept; miłosierny mój Pan.
Przed świętością Twoją drżę; spraw, bym czyste serce miał.
Wobec świata chcę kochać Cię, dawać miłość Twą.

Jesteś dobry dla mnie Panie, jesteś dobry.
Zawsze wierny, sprawiedliwy, miłosierny.


Jesteś Królem

Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan!
Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan!

O, wznieśmy wszyscy nasze serca!
O, wznieśmy wszyscy nasze dłonie!
I stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go!


Jesteś Panie jak potężny wiatr

Jesteś Panie jak potężny wiatr, który wieje dokąd chce
A ja jestem orłem i unosi mnie ten wiatr
Będę dziś lecieć wysoko

Zabierasz mnie dzisiaj wysoko, zabierasz mnie aż przed Twój tron
Zabierasz mnie ponad mą słabość i strach
Zabierasz mnie ponad mych wrogów, zwyciężasz ich Panie Ty sam
Twoją mocą i dzięki łasce wzbijam się


Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym

Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym, by wielbić majestat Twój,
By ogłaszać Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznać mógł.
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę, a gwiazdy oddają Ci cześć.
Tyś jest wszechmocny, wielki Pan, Twa władza i moc wiecznie trwa.
Wiecznie trwa!

Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech nasze głosy Ciebie czczą!
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą, niech głośno instrumenty brzmią!


Jezu miły duszy mej

Jezu,miły duszy mej, Jezu, nigdy nie opuścisz mnie!
Wyrwałeś mnie z błotnistego dna, na skale postawiłeś mnie i teraz wiem.

Tak kocham, potrzebuję, choćby runął świat, Ty nie opuścisz mnie!
Mój Zbawco, mój Przyjacielu, będę wielbić Cię do końca moich dni!


Jezu najpiękniejsze imię Twe

Jezu, najpiękniejsze imię Twe, Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie.
Jezu, gdy upadam podnosisz mnie, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Jezu, chcę uwielbiać Imię Twe, Jezu, wciąż ten sam, nie zmieniasz się.
Jezu, usuwasz strach, zabierasz grzech, najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Jezu, Jesteś królem, co ma przyjść, Jezu, dajesz miłość, w niej chcę żyć.
Jezu, wznoszę głos, by chwalić Cię, najpiękniejsze, wspaniałe Imię Twe.


Jezus daje nam zbawienie

Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.

W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego krew, to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.


Jezus jest z nami tu

Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu.
Jezus jest z nami tu, Jezus jest z nami tu.
A Jego moc działa dziś by uzdrowić cię.
A Jego moc działa dziś by zbawić cię.
A Jego moc działa dziś by namaścić cię.
Jezus jest z nami tu.


Jezus ile treści w imieniu tym

Jezus, Jezus, Jezus, ile treści w Imieniu tym.
Zbawca, Mistrz mój, Jezus, jak woń kwiatów tchnie w sercu mym.
Jezus, Jezus, Jezus, cała ziemia niech wieść tę zna,
Ziemskich królestw czas skończy się wnet, imię Jezus na wieki trwa.


Jezus najwyższe imię

Jezus, najwyższe Imię, nasz zbawiciel, Książę pokoju
Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i panów Pan


Jezus najwyższej godzien chwały

Jezus najwyższej godzien chwały, Jezus najwyższej godzien czci.
Jego imię jest ponad wszystko, niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go!
I my w pokorze chcemy Go uwielbiać,
Na imię Jezus każdy skłoni się.
I każdy język wyzna, że to Chrystus, Boży Syn.
Panie nasz, najwyższy przyjmij hołd!

Wszelka władza i moc, i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych!
Tak, władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych!
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn!


Jezus święty namaszczony Pan

Jezus, Jezus, Święty, namaszczony Pan, Jezus,
Jezus, Jezus żyje, wywyższony Pan, Jezus.

Twe Imię jak miód na ustach mych, Twój Duch wodą życia duszy mej,
Twe Słowo jak lampa u mych stóp, Jezu, ja kocham Cię, ja kocham Cię.