Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Zabrałeś cały strach

Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy.
W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny.

Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuje już niczego więcej...
Tylko Ciebie Jezu.

Dziś na skale postawiona, jak młody orzeł wzbijam się.
Twoją łaską przytulona, mówię twierdzą moja, skałą moją,
Ucieczką moją jesteś,
Święty Jahwe! Kochany Tato! Tatusiu!


Zaśpiewać chcę miłości pieśń

Zaśpiewać chcę miłości pieśń memu Zbawcy, Jezusowi.
Za dzieła Twe wysławiam Cię, kochany Zbawco, drogi Jezu!

Raduję się, bo nazwałeś mnie swym, tylko z Tobą pragnę być.
W twych ramionach się skryć, w twych ramionach się skryć.
Więc przytul mnie i pozwól mi w Twych ramionach być.


Zwróć swój wzrok

Zwróć swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest twarzy tej czar.
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet, w blasku Jego miłości bez miar.

Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już, w Nim światłości i mocy jest zdrój.

Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż,
On ciężary zdejmie twe, ulży ci, tylko wierz i do Niego się zbliż.

Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń.
Wtedy zabrzmi chwały, triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy już doń.