Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Majestat Twój

Majestat Twój nie wstrzymał Cię, korony Swej wyrzekłeś się.
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś.
Grzech mój, brud zmazałeś sam kiedyś zmarł i zmartwychwstał.
Dzisiaj rządzisz Ty nad niebo wywyższony.

Tylko Ciebie Panie wielbić chcę, tylko Ty zdobyłeś serce me,
Po wieki wieczne będę kochać Cię.
Tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie.
Panie, Tobie więc dziś śpiewam w uwielbieniu (pieśń).


Manifest

Choć wielu ludzi mówi dziś: gdzie jest Twój Bóg, czy pomógł Ci?
Co On Ci może w zamian dać? Może na próżno tracisz czas.
Lecz ja wiem gdzie jest mój dom, od kogo zależy mój każdy dzień.
Nie żyję po to, by tu tkwić; istnieje Ktoś, z kim warto żyć.

Zbudź się, zbudź, powstań, chodź, nigdy nie poddawaj się!
Któż jest taki jak On, w mocy Jego zawsze stój!

Jego królestwo inne jest niż ludzkie wartości, władza, moc.
Kto tylko pragnie w sercu swym, może przyjść teraz, jeść i pić.
Ten, który ponad wszystkim jest, nie chce, by szatan oszukał Cię.
Nie chce, byś martwił, zmagał się; odrzuć swe troski, myśli złe.

Nikt nie odłączy nigdy nas od Jego miłości, choćby kończył się świat.
Ten, kto swe życie odkrył w Nim, nie umrze, będzie żył.


Miłość Twa tak cudowna jest

Miłość Twa tak cudowna jest, miłość Twa tak cudowna jest,
Miłość Twa tak cudowna jest - Twa miłość jest!

Wyższa niż szczyty najwyższych gór,
Głębsza niż dno najgłębszych mórz,
Szersza niż przestrzeń dokoła nas - Twa miłość jest!


Mój Jezu mój Zbawco

Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty,
Przez wszystkie dni wysławiać chcę wspaniałe dzieła Twoich rąk.
Mój Panie, obrońco, źródło mych natchnień i sił,
Niech cały świat, wszystko, co jest, zawsze wielbi imię Twe.

Podnieś swój głos, godzien chwały jest Król,
Wszystkie narody oddajcie cześć Mu.
Niebo niech zagrzmi, a góry upadną
Od blasku imienia Twego!
Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk,
Zawsze chcę kochać, przy Tobie być wciąż,
Cóż może równać się z tym, co w Tobie mam?!


Mój Jezus Zbawiciel

Mój Jezus, Zbawiciel, On wyciągnął kiedyś z błota mnie!
Potężny — na zawsze; już ten sam nigdy nie będę, bo przyszedłeś tu
Z nieba i wieczności, by pośród nas tu żyć, Jedyny Ojca Syn.

Żyłeś tu, zmarłeś też, zmartwychwstałeś — przecież wiem,
Otworzyłeś życia drzwi, aby świat na nowo żył,
Alleluja, za to dzięki Ci, Alleluja, za to dzięki Ci!


Mów do mnie Panie

Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć, w cieniu Twym, Panie chcę iść

Święty, potężny jesteś Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym