Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Daj miłość

Daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu mym! x2

A będę sercem swym oddawać Ci cześć
I każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść.
Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich swych sił.
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym jest!

A będę sercem swym wciąż szukać Cię
I każdą myślą swą za Tobą biec.
Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich swych sił.
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym jest!


Dla nas jest tylko jeden Bóg

Dla nas jest tylko jeden Bóg, od którego pochodzi wszystko.
Dla nas jest jeden Jezus Król, to przez Niego stało się wszystko.

Przelałeś swoją krew, oddałeś życie swe za człowieka takiego jak ja.
Przelałeś swoją krew, oddałeś życie swe za człowieka takiego jak ja.

Panie, Boże nasz, to dla Ciebie istniejemy my!
Jezu Chryste nasz, dzięki Tobie istniejemy my!


Do Ciebie Panie woła dusza moja

Do Ciebie, Panie, woła dusza moja, tęskni ciało me.
Gdy nie ma Ciebie, moje serce ogarnia lęk, przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.

Jezu, pragnę blisko Ciebie być! Jezu, w Twych ramionach się skryć!
Słodycz Twą poznawać co dnia, przy sercu Twym trwać.


Dotknął mnie dziś Pan

D G A G D A D A
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.
D G A G D A D
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.


G D G A G D A D
Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, ze trzyma nas ręką swą.


Duchu Święty wołam przyjdź

Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień duszy mej,
Bądź jak ogień w ciele mym, rozpal mnie!

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest.
Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.


Dziięki Ci o Panie nasz

Dzięki Ci, o Panie nasz, Twa miłość na wieki trwa!
Bo dobroć Twa ponad wszystko jest; Twa miłość na wieki trwa!
Wznieś głos!
Wznieś głos!

W mocy Swej, majestacie Swym; Twa miłość na wieki trwa!
Na rozstajach dróg odnalazłeś mnie; Twa miłość na wieki trwa!
Wznieś głos! Wznieś głos!
Wznieś głos! Wznieś głos!

Na zawsze Bóg jest wierny, na zawsze dobry jest.
Na zawsze Bóg jest z nami, na zawsze, na zawsze.

Chwały blask, Twojej łaski moc, Twa miłość na wieki trwa!
Zbawco nasz, chcemy krzyczeć w głos, Twa miłość na wieki trwa!
Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos!

Twa miłość na wieki trwa! x4

Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos! Wznieś głos!


Dzięki Jezu drogi Jezu

Dzięki Jezu, drogi Jezu
Dzięki Ci, że kochasz mnie! /x2

Tam na Golgocie, umarłeś za mnie.
Dzięki Ci, że kochasz mnie! /x2

Zmartwychwstałeś,
Żyjesz we mnie.
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2

Wkrótce przyjdziesz,
Stąd mnie weźmiesz.
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2

Alleluja, alleluja
Dzięki Ci, że kochasz mnie /x2


Dziękować Ci Panie chcę

Dziękować Ci Panie chcę, dziękować, boś Święty jest!
Dziękować, boś Jezusa, Syna Swego nam dał.

A dziś słaby powie - mam Twą moc, biedny powie - wszystko mam,
Bo, Panie, Ty to dałeś nam, Ty sam.


Dziękuję Ci Jezu

Dziękuję Ci Jezu! Dziękuję Ci, Jezu! Dziękuję Ci, Jezu!
Tak bardzo Ci dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczny Ci!

Za Golgotę, za Twoją krew, Jezu, ja dziękuję Ci!
Że wziąłeś winę i karę mą, dla Ciebie będę żyć.


Dziś przychodzę Panie mój

Dziś przychodzę Panie mój tak, jak wzywasz mnie, by wielbić Cię.
Dziś przychodzę Panie mój tak, jak wzywasz mnie, by wielbić Cię.
Dziś przychodzę Panie mój tak, jak wzywasz mnie, by wielbić imię Twe.
Chwalę Cię, wielbię imię Twe.

Rzuć w niepamięć przeszłość swą.
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go!
Rzuć w niepamięć przeszłość swą.
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go!
Rzuć w niepamięć przeszłość swą.
Jezus jest wśród nas, więc uwielbiajmy Go! Chwalmy Go, uwielbiajmy Go!

Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go!
Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go!
Do Jezusa zbliżmy się, wznieśmy ręce swe i uwielbiajmy Go!
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go!


Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

Maryja panna, Maryja panna Dzieciątko piastuje
i Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce panna syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa.
Króla nad króle, Króla nad króle, uwielbić Chrystusa.