Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Chcę Panie wielbić Cię (Ptaki na niebie)

Chcę Panie wielbić Cię
Bardziej z dnia na dzień.
Chcę Panie wielbić Cię
Bardziej z dnia na dzień.
Szukać twarzy Twej
I poznawać łaskę Twą,
Chcę Panie wielbić Cię

Ptaki na niebie
Tobie pieśni ślą,
Drzewa na polach Ciebie sięgać chcą,
Kochać Cię i poznawać łaskę Twą,
Chcę Panie wielbić Cię


Chcemy Ciebie wielbić

Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy.
Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień.
Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę,
Dając nasze serca, byś je stale zmieniać mógł.

Niech się wznosi dziś Twa chwała, o Panie nasz!
To dla Ciebie nasze serca otwarte są!


Chodź to czas by wielbić Pana

Chodź, to czas by wielbić Pana, chodź, to czas by dać Mu serce swe!
Chodź, taki jak jesteś by wielbić, chodź, taki jak jesteś przed Bogiem stań! Chodź!

Każdy język wyzna, że Tyś Panem jest, każdy człowiek pokłoni się,
Lecz nagrodę wielką otrzyma ten, kto wybrał Ciebie dziś.


Chwalę Ciebie Panie

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam.
Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając Imię Twe.

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś!
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt.


Chwała Jezusowi

Chwała Jezusowi! Chwała Barankowi! Twoja łaska wiecznie trwa.
Bogu wszechmocnemu, Bogu jedynemu - Twoja miłość wiecznie trwa.

Jesteś Królem, Ty zwyciężyłeś śmierć!
Tobie chwała, Tyś godzien chwały jest!

Wielbić chcemy Ciebie! Chwalić chcemy Ciebie!
Twoja dobroć wiecznie trwa.
Wywyższamy Ciebie! Uwielbiamy Ciebie!
Twoje słowo wiecznie trwa.


Cicha noc

Cicha noc! W górze skrzy, mnóstwo gwiazd, wszystko śpi,
Lecz z ócz Marii uleciał sen, w świętej ciszy Najwyższego Syn
Leży na łonie jej,
Leży na łonie jej.

Święta noc! Dobrą wieść anioł sam śpieszy nieść.
Wiernym pasterzom strzegącym stad, że Zbawiciel już przyszedł na świat.
Którym jest Chrystus Pan,
Którym jest Chrystus Pan

Cicha noc! Święta noc! Chryste, Twej łaski moc.
Grzechu zwycięża, rozprasza cień, więc zbawienia zawitał już dzień.
Nam w narodzeniu Twym,
Nam w narodzeniu Twym.


Cudowna Boża łaska

Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie.
Zgubionym, grzesznym byłem ja, lecz teraz cieszę się.

Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie.

Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie, tam, gdzie ojcowski dom.

O Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą!
Do nóg Twych padam w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią.


Czcijmy Jezusa

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go!
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go!
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go!
Czcijmy Jezusa, czcijmy Go!

Powstał z martwych, powstał z martwych i On żyje na wieki już.
Powstał z martwych, powstał z martwych,
Więc razem się radujmy, więc razem się radujmy,
Więc razem się radujmy, świętując zmartwychwstania ten dzień.