Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Nadejdzie dzień (Wszyscy ludzie)

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa.
Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba.

Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, zobaczy to każdy z nas.
Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, uwielbi Go cały świat.

Wszyscy ludzie klaszczą w dłonie, cała ziemia śpiewa, śpiewa.
/Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, zobaczy to każdy z nas./

Wielka radość na Syjonie, Król zstępuje z nieba, z nieba.
/Nadejdzie dzień, nadejdzie dzień, uwielbi Go cały świat./


Nasz Bóg

Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą.
Któż jest jak Ty? Tylko Ty!

Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności.
Któż jest Jak Ty? Tylko Ty!

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny.
Boże, nikt inny nie równa się z Tobą!
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg.

Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma.
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam?
Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma.
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam?
Któż jest przeciwko nam?


Nie bój się

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie bój się, bo Ja jestem z tobą!
Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, mówi Pan.

Jam cię odkupił, twoje imię znam, tyś dzieckiem mym.
Choćbyś musiał przez wodę, przez ogień przejść, sam będę cię strzegł.
Jam Pan, twój Bóg, jam Pan, twój Bóg.
Nie możesz utonąć, nie spłoniesz!


Nie chcę zbyt wysoko sięgać

Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie, patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała.
Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie, choć zazdrości godny świata pałac.

Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem!
Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem mym!

Nie chcę, by się wywyższało serce, wszystko, czego pragnę to Twe drogi.
W ciszy na Twym progu siedzieć będę, cieszyć się, że jesteś moim Bogiem.


Nie ma takiego jak Jezus

D G D A
Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On!
D G D A D
Nie ma takiego jak Jezus, nie ma takiego jak On!

D G D A
Patrzę, patrzę. Nie ma, nie ma! Szukam, szukam. Nie ma, nie ma!
D G D A D
Krążę, krążę. Nie ma, nie ma! Bo nie ma takiego jak On!


Nie ma za trudnych spraw

Nie ma za trudnych spraw, nie ma zbyt błahych też
Dla Ciebie, Panie, Ty przecież wszystko wiesz.
Każdą potrzebę znasz, słyszysz mój śmiech i płacz,
Dla Ciebie, Panie, to przecież ważne jest.

Ja wiem, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy bez znaczenia,
Dlatego modlę się do Ciebie, Dobry Panie,
I wiem, że zanim powiem słowo, Ty, Boże, znasz już całe zdanie —
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie.

Nie zaskoczę Cię, wiesz o mnie wszystko,
Wiesz, co było, znasz moją przyszłość,
Niepojęte, że Ty, Panie, kochasz mnie, kochasz mnie!
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie.


Nie muszę mieć pretekstu

Nie muszę mieć pretekstu, by śpiewać bluesa dla Jezusa, o nie!
Nie muszę mieć pretekstu, by śpiewać bluesa dla Jezusa, o nie!

On godzien chwały jest każdego dnia, On godzien chwały jest!

Nie muszę mieć pretekstu, by klaskać bluesa dla Jezusa, o nie!
Nie muszę mieć pretekstu, by klaskać bluesa dla Jezusa, o nie!

Nie muszę mieć pretekstu, by tańczyć bluesa dla Jezusa, o nie!
Nie muszę mieć pretekstu, by tańczyć bluesa dla Jezusa, o nie!


Niech Ci błogosławi Pan

Niech ci błogosławi Pan,
niechaj cię strzeże.
Niech rozjaśni oblicze Swe nad tobą
i niech miłościw ci będzie.
Niech ci błogosławi Pan,
niechaj cię strzeże.
Niech obróci twarz swoją ku tobie
i niech da ci swój pokój!

Niech ci błogosławi Pan! x4

Niech ci błogosławi,
niech ci błogosławi,
niech ci błogosławi Pan!


Niech przyjmie chwałę i cześć

Niech przyjmie chwałę i cześć siedzący na tronie
Błogosławieństwo i moc niech weźmie Baranek

Od wieków na wieki niech płynie Królowi pieśń chwały


Niechaj zstąpi Duch Twój

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serca.
Obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał,
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus — tylko Jezus Panem jest!


Niepojęta łąska

On jest ojcem sierot, opiekunem wdów jest dobry Bóg.
Dom swój daje wszystkim opuszczonym.
Zsyła deszcz obfity na to co spragnione i wyczerpane jest.
Dobry jest dla biednych, w łasce swej nasz Bóg do nas uniżył się.

Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas,
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas.

On zna każde serce, nie odwraca się, gdy wzywamy Go.
Kocha nas pomimo tego, że tak niewiele możemy Mu dać.


Niepojęty niezmierzony

Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Stworzenie objawia majestat Twój.
Od kolorów jesieni po wiosenny deszcz
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając:

Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie
I każdą z nich znasz, wspaniałym Bogiem Tyś jest!
Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą,
By wyznać Ci, że wspaniałym Bogiem Tyś jest!

Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz,
Kto maluje kolory porannych zórz?
Słońce stworzył na niebie i dał mu Swą moc,
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc, tylko Ty!

Wspaniałym Bogiem Tyś jest!

Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie
I każdą z nich znasz, wspaniałym Bogiem Tyś jest!
Zawsze dobry miłujący, Ty znasz moje serce i mimo to
Wciąż kochasz mnie, wspaniałym Bogiem Tyś jest!


Nie ma takiego jak Ty

Nie ma takiego jak Ty, jesteś Święty, Święty!

Święty, Święty, Bóg Wszechmogący!