Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Raduj się świecie

Raduj się, świecie, przyszedł Pan! Niech zabrzmi chwały pieśń.
Niech każde serce Mu zrobi miejsce.

Niech śpiewa wszelki twór, niech śpiewa wszelki twór,
Niechaj niebo i cała Ziemia chwalą Go.

Bóg sprawiedliwy pełen łask objawił miłość swą.
Dał światu Syna swego, świętego jedynego.


Rozmyślam nad miłością

Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą
I uczę się pojmować ją.
Rozmyślam nad dobrocią, co czynić źle nie mogła,
Choć wokół wyszydzano ją.

Za jaką cenę przyszło Ci,
Stać się człowiekiem z ciała i krwi,
Czułeś tak samo, czułeś jak my,
Kiedy Ci postawiono krzyż,
Chciałeś zapłakać - nie było łez,
Wiedziałeś, Ojciec opuścił Cię,
Zabrakło Piotra, który z Tobą w ogień chciał iść.

Za winy ojców i nasze stałeś się Barabaszem,
Choć nigdy grzech nie splamił Cię.
Jak owca na rzeź prowadzona, milczałeś, gdy na ramionach
Przyszło Ci dźwigać ciężar win.

Ciągle za mało było im,
Kiedy słyszeli bólu krzyk.
Nie pamiętali tego, gdy
Wołali: Królem bądź nam Ty!
Teraz zabrakło tak wielkich słów,
Wokoło wrogi szydził tłum,
Krzyczeli: Skoro jesteś Bogiem, uczyń cud!

Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą
I uczę się pojmować ją.