Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Gdy schodzimy się/Niewyczerpane

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by chwalić imię Twe,
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz mocą swą.

Gdy schodzimy się, niech Święty Duch w nas działa.
Gdy schodzimy się, by chwalić imię Twe,
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz, boś obiecał to, błogosławisz mocą swą.

Niewyczerpane są łaski od Pana, bez końca wielka jest miłość Twa.
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest, Panie wierność Twa, wielka jest wierność Twa.

Niewyczerpane są łaski od Pana,
Bez końca wielka jest miłość Twa.
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest, Panie wierność Twa.
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa,
Wielka jest, Panie, wierność Twa, wielka jest wierność Twa.


Gdy się Chrystus rodzi

Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasnościach promienistych brodzi.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
Aby do Betlejem czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

O niebieskie Duchy i posłowie nieba,
Powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba.
Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Idźcie do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli:
I zupełnie tak zastali, jak anieli im zeznali.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Stanąwszy na miejscu, pełni zadziwienia,
Iż się Bóg tak zniżył do Swego stworzenia:
Padli przed nim na kolana i uczcili swego Pana.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

Nareszcie gdy Jemu pokłon już oddali,
Z wielką wesołością do swych trzód wracali.
Że się stali być godnymi Boga widzieć na tej ziemi.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!


Gdybym nie miał Ciebie

Jesteśmy w Tobie, bezpieczni w Tobie, schronieni każdego dnia.
Ukryci w Tobie, obmyci z winy, trzymasz w swym ręku nas.
Ufam Tobie, wiem, że mogę; dobre rzeczy dajesz mi.
Jesteś dobry, nieskończony, Panie w miłości swej.

Gdybym nie miał Ciebie, to nie miałbym niczego.

Ty jesteś siłą mą, nie ugnę się; kto ufa Tobie, nie zachwieje się.


Godzien o godzien jest Bóg

Godzien, o godzien jest Bóg
siedzący na tronie, Baranek wśród chwał
przyjąć wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć.

On Panem jest od wieków na wieki x3
Amen

Będziemy niezmiennie wciąż trwać
w miłości i prawdzie, oddając Mu hołd,
miłość, wdzięczność, siłę i moc,
błogosławieństwo i cześć.