Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Padam przed Panem

Padam przed Panem swym, Bogiem mym, Jahwe, Elohim.
Klękam przed Bogiem mym, godnym czci, w majestacie swym.

Przed Panem kładę życie swe,
W pokorze wołam, wybaw mnie.
W Bogu łaskę mam, w Bogu łaskę mam,
W Bogu łaskę mam, pragnę wielbić Cię.

Padnij przed Bogiem swym, Najwyższym, Jahwe, Elohim.
Klęknij przed Bogiem twym, godnym czci, w majestacie swym.

Trawiący ogień i Ducha żar oczyszcza serca, wypala strach.
Wywyższony Pan, wywyższony Pan!
Wywyższony Pan, więc stań i w Świętym trwaj.


Pan nie strzeże

Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem.

Czuwa nade mną Bóg, czuwa nade mną Bóg.
Czuwa nade mną Bóg, mój Bóg.


Pan wywyższony

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć!

Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa.
Niebo i ziemio radujcie się Jego imieniem!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał, uwielbiajmy Go!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć!

Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa.
Niebo i ziemio radujcie się Jego imieniem!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał!


Panie nasz (My biegniemy)

Panie nasz, potrzebujemy Cię, bo nie ma w nas siły.
A E/A D E/D A E/A D
Boże nasz, szukamy Cię; zmieniaj nas zawsze.
A E/A D E/D A E/A D
Panie nasz, pragniemy być jak Ty; Ty dajesz nam wolność.

D/A A D D/A A D
My biegniemy, by poznać Cię; my biegniemy, by zyskać życie swe.

D/A A D
My biegniemy do Ciebie, Panie! My biegniemy, chcemy żyć naprawdę.
My biegniemy, by poznać Cię. My biegniemy, by zyskać życie swe.
My biegniemy, chcemy żyć naprawdę. My biegniemy, by zyskać życie swe.
My biegniemy...


Panie Twój tron

Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój.

Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz.


Patrzę na Króla chwały (Hosanna)

Patrzę na Króla chwały, w ogniu z nieba zbliża się,
A ziemia drży, ziemia drży.
Patrzę na Jego łaskę, która zmywa grzechu brud,
Pieśń niesie się, niesie się.

Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach!
Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach!

Patrzę na pokolenie, które wiarą zmienia świat.
Króluje Pan, króluje Pan.
Patrzę na przebudzenie, co zstępuje na nas, gdy
Modlimy się, modlimy się.

Oczyść, ulecz serce me, daj zobaczyć to, co niewidzialne jest.
Naucz kochać, tak jak Ty kochałeś,
Wolę Twoją poznać chcę, dla Królestwa żyć pragnę wiedząc, że
Do wieczności zbliża mnie każdy dzień.


Pieśń Objawienia (Godzien jest ten)

Godzien jest ten Baranek zabity, święty, święty jest nasz Pan!
Temu, który siedzi na tronie, śpiewaj nową pieśń.

Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący!
On był i jest, i przyjdzie znów.
Z całym stworzeniem śpiewam: Królowi Królów cześć!
Tyś wszystkim dla mnie jest i Ciebie uwielbiam.

Pełen piękna, odziany w tęczę, błyskawic blask i grzmotów huk.
Błogosławieństwo, mądrość, wdzięczność i moc, i chwałę
On jeden godzien jest przyjąć.

Przed Twym imieniem całe stworzenie pada na kolana swe.
Twe imię żywą wodą, oddechem mym i mocą, cudowną tajemnicą jest.


Pójdźmy wszyscy do stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki.
Powitajmy Maleńkiego i Maryję, matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany.
Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony.

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie,
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy.

Któż to słyszał takie dziwy? Tyś człowiek i Bóg prawdziwy.
Ty łączysz w Boskiej Osobie dwie natury różne sobie.

O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie?
Czego Ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali.


Potępienia nie ma już

Potępienia nie ma już, Jego głos nie woła mnie
Czysty tak, jestem czysty tak
Twoja moc, co we mnie jest przełamała winę, wstyd
I wolny już, idę wolny już
Przynoszę grzech pod krzyż, zostawiam tam
Zmieniony łaską Twą jestem wolny już

Bo to cudowny dar zbawienia
Zmienia mnie wciąż, on zmienia mnie wciąż
Bo to życie o smaku nieba
To łaskawy dar, to łaskawy dar dla mnie


Powietrzem dla mnie jest

Powietrzem dla mnie jest, powietrzem dla mnie jest
Obecność Twoja, święta w sercu mym.
Powszednim chlebem mym, powszednim chlebem mym
Twe żywe Słowo dane mi dziś.

Bez Ciebie nie mogę już żyć!
Dla Ciebie me serce chce bić!


Powróćmy dziś do Pana

Powróćmy dziś do Pana, całym sercem!
Przylgnijmy znów do Niego, ze wszystkich sił!
Powróćmy dziś do Pana, z całej duszy!

Prostujmy nasze ścieżki, odrzućmy wszelki grzech!
Bo On obiecał, że nas przyjmie, gdy szczerze szukać Go będziemy.

Nowe przymierze zawrze z nami, na sercach prawa swe wypisze
I nikt nie powie: Poznaj Pana! Wszyscy już go znać będziemy.

Gdyż On chce zabrać swoje dzieci, chce wszystkim łaskę dać na nowo.
Chce, byśmy znali Jego drogi, w jedności trwali zawsze z Nim.

Przyjdzie jak deszcz, wiosenny deszcz.


Prawda jedyna

Prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu,
Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie.

Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział.
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.


Przed tronem Twym stoimy

Przed tronem Twym stoimy wpatrzeni w Twej miłości blask.
Do Ciebie Panie podobni stajemy się, widząc Twą twarz.

Chwała Twa wypełnia nas, obecności Twojej blask.
Gdy wielbimy Ciebie, wiem, jesteś tu.

Chwała, cześć, mądrość, moc, błogosławieństwo na wieki, na wieki!


Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi.

Poznali Go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym.

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy kochamy.


Przyjaciela mam

Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach; On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg!
Jezus! Jezus!


Przyjdź dotknij mnie

Przyjdź dotknij mnie, pragnę Twej mocy, przyjdź dotknij mnie!
Wszystko to, co mam pragnę Tobie dać, mój Zbawco, mój Panie i Zbawco!

Serce oddaję Ci i duszę, Panie mój!
Dla Ciebie pragnę żyć!
W każdy dzień, w każdą noc,
W każdą chwilę daną mi czyń ze mną to, co chcesz.