Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Oczyść serce me

Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.
Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.

Zstąp Ogniu, zstąp, przyjdź, oczyść serce me!
Pragnę być święty, Tobie oddany, Panie!
Chcę zawsze być święty, Tobie, mój Mistrzu
Na zawsze oddany, gotów, by służyć Ci.

Oczyść serce me, obmyj swoją krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.


Oddaję Ci życie swe

Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie wiesz, jakie jest.
Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem.

Oczyść Panie duszę mą, zapomnij mi moje winy.
Obmyj mnie Twą świętą krwią, podaruj mi nowe życie.

Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie,
Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej.

Przyjdź zamieszkaj w domu mym z Twą łaską i miłosierdziem.
Otocz mnie ramieniem swym, bo ja...

Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy.
Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem mym!


Ojcu Synowi Duchowi Świętemu

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu poddaję swą wolę, pragnienia me.
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu oddaję dziś chwałę, oddaję dziś cześć!

W Tobie nadzieja ma, w Tobie nadzieja ma! X4


Ojcze niebeski

Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny,
Tyś Pocieszyciel, Tyś Prawdy Duch.
Wszystkowidzący, wszędzieś obecny
Bądź między nami, otwórz nasz słuch.

Ojcze Niebieski, skarbie łask mnogich
Nas Twoje dzieci w pamięci miej,
Zamieszkaj w sercach naszych ubogich,
Ducha Świętego obficie zlej.

Ojcze Niebieski, zbaw nas od złego,
Szatą weselną przyozdób nas,
Niech Twoja łaska, z zdroju wiecznego
Napełnia serca po wszystek czas.


Otwórz me oczy

Otwórz me oczy o Panie, otwórz me oczy i serce!
Chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie!

Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały.
Wylej swą miłość i moc, gdy śpiewam: Święty, Święty, Święty!

Święty! Święty! Święty!
Chcę widzieć Ciebie!