Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Abba Ojcze

Nie chcę więcej samych słów, chcę naprawdę Ciebie znać.
Nowe serce we mnie stwórz, abym bardziej szukał Ciebie.
Ojcze Duch mój pragnie, spocznie tylko w Tobie.

Abba Ojcze, należę do Ciebie!

Niepojęty wielki Bóg, Ty stworzyłeś wszechświat cały.
Jakże jasny jest dom Twój, Twe Królestwo przebaczenia.
Człowiek powstał z Twoich rąk, tak, by kochać Ciebie.


Alleluja (Agnus Dei)

Alleluja, Alleluja, bo króluje wszechmocny Bóg
Alleluja, Alleluja, bo króluje wszechmocny Bóg
Alleluja

Święty, święty, jesteś Panie wszechmocny
Godzien przyjąć cześć, godzien przyjąć cześć
Jesteś święty, święty, jesteś Panie wszechmocny
Godzien przyjąć cześć, godzien przyjąć cześć, Amen


Aż sponad mórz

Aż sponad mórz i szczytów gór Twa miłość spływa na mnie w dół,
A ja otwieram serce swe, niech miłość Twa uwolni mnie.
Szczęśliwy jestem w prawdzie Twej, do Ciebie wznoszę ręce me.
Chcę zawsze śpiewać o miłości Twojej, Panie!

O miłości Twej zawsze śpiewać, chcę o miłości Twej zawsze śpiewać!