Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Każdy dzień upewnia mnie

Każdy dzień upewnia mnie, Pan w miłości wierny jest.
Któż by inny mógł, jak On, przebaczać co dzień?
Boże wiem, jak ranię Cię, często słabnę, gubię sens,
Jednak Ty podnosisz mnie i nadzieję, dajesz mi.

Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie!
Pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności mam w Tobie!


Kiedy milknie już

Kiedy milknie już muzyki dźwięk, tylko cisza gra.
Siadam u Twych stóp, pragnąc przynieść Ci uwielbienia pieśń.
'Dam Tobie więcej niż pieśń, więcej niż tylko dźwięk.
Wiem, nie wystarczy Ci on.
Ty słyszysz więcej niż to, co słyszalne dla nas jest,
Ty słyszysz serca głos.

Więc wracam do źródła uwielbienia, a jesteś nim Ty, Ty Panie jesteś nim!
Nie chcę przynosić już nic innego jak tylko to kim, kim dla mnie jesteś Ty!


Kocham więc nie muszę się bać

H A E H A E
Jezus! Jezus! Jezus! O! O! Jezus! Jezus! Jezus! O! O!
Jezus! Jezus! Jezus! O! O! Jezus! Jezus! Jezus! O! O!

H
Kocham więc nie muszę się bać.
A E H
Zabierz mój strach! Zabierz mój strach! Zabierz mój strach!
A E H A E H
Jezus mówi ci, że miłość ta zabiera strach, zabiera strach, zabiera strach!

Jezus daje ci miłość swą, nie lękaj się, nie lękaj się, nie lękaj się!


Królu mój królu chwały

Królu mój, Królu chwały,
Tyś mój cel, me pragnienie;
Jestem Twój, jestem cały,
Twoim każde me tchnienie!

Tobie woń sieją róże,
Ptasząt wielbią Cię pienia,
Niech i ja Tobie służę
Każdą chwilą istnienia.

Chcę się Słowem Twym żywić,
Tobą żyć dniem i nocą;
Aż do krwi się sprzeciwić
Walcząc z grzechu przemocą.

Chcę się wyrzec wszystkiego,
Co do Ciebie nie zbliża,
Chcę wśród ludu mojego
Głosić moc Twego krzyża!

Oto jestem, mój Królu,
Na Twe czekam rozkazy,
Nie znam ofiar, ni bólu,
Chcę je pełnić bez zmazy!


Krzyż twą drogą jest

Kiedy grzech zniewala duszę, kiedy rozpacz w sercu jest,
Ja wołam, czekam, krzyczę: Panie powiedz mi, gdzie prawda jest?
Wołam, wołam, wołam Cię Panie mój!
Panie odpowiedz co dalej, co dalej?

Krzyż twą drogą jest, krzyż twą drogą jest.
Idź tam sam, na Ciebie czeka Chrystus Pan.
Krzyż twą drogą jest, krzyż twą drogą jest.
Idź tam sam, na Ciebie czeka Chrystus Pan.

Krzyż twą drogą jest, krzyż twą drogą jest.
Idź tam sam, na Ciebie czeka Chrystus Pan.
Krzyż twą drogą jest, krzyż twą drogą jest.
Idź tam sam, za Ciebie umarł Chrystus Pan.
Krzyż twą drogą jest, krzyż twą drogą jest.
Spójrz tam, twe grzechy poniósł Jezus sam.


Kto jest królem dżungli

Kto jest Królem dżungli? Uff, uff
Kto jest Królem mórz? bul, bul, bul
Kto jest Królem wszechświata?
Kto jest Królem mym?

A jest nim J-E-Z-U-S! Tak! On jest królem mym.
On jest Królem wszechświata.
Królem dżungli uff, uff
Królem mórz bul, bul, bul, bul.


Kto zaufał Ci (Psalm 71)

Kto zaufał Ci, ten uwierzył, że nie zawstydzi go nic.
Moc Twego ramienia jest skałą schronienia kiedy skrada się wróg.
Szczęśliwy ten, kto uwierzył, nie zawstydzi go nic.
Moc Twego ramienia jest skałą schronienia kiedy skrada się wróg.

Zawsze będę ufać, pomnażać wszelką Twą chwałę.
I głosić Twą sprawiedliwość, gdy sięga ona aż do nieba.
Ubierasz mą duszę w dostojność, to co umarłe ożywiasz.
Raduje się moje serce.
Wierność Wszechmocnego nieustannie opowiadać chcę.