Śpiewnik

<-Powrót do listy pieśni

Tak jak jeleń

Tak jak jeleń do źródła wody, dusza ma do Ciebie lgnie.
Tyś pragnieniem mojego serca, Ciebie Panie wielbić chcę!

Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest, na Tobie tylko polegać chcę!
Tyś pragnieniem mojego serca, Ciebie Panie wielbić chcę!


To On nasz Pan i Król

To On, nasz Pan i Król odziany w majestat Swój
Ziemio raduj się, ziemio raduj się
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
Drży na Jego głos, drży na Jego głos

Jak wielki jest Bóg, wielki jest Bóg
Jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa
Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem

Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć
Ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg


Tobie chór aniołów

Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: Chwała Barankowi!
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń: Chwała Barankowi!

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała i cześć!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Chwała i cześć!


Twe drogi są najlepsze

Twe drogi są najlepsze, najlepsze dla mnie są.
Ty, Panie wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest.

I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie.

Bądź wola Twoja, bądź wola Twoja w życiu mym.
Ty mnie poprowadź tam gdzie chcesz.
Ty jesteś drogą, chcę iść za Tobą, Panie mój.
Wszystko od Ciebie dobre jest.


Twoja krew oczyszcza mnie

Twoja krew oczyszcza mnie,
Nowe życie znajduję w Twojej krwi,
Twoja krew przelana jest,
By wykupić z grzechu mnie,
Obmywa tak, abym bielszy był,
Niż śnieg, niż śnieg.
Mój Jezu, zmazujesz winy me.


Twoja miłość jak ciepły deszcz

Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr
Otwieram się i czuję znów, że:

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia.
Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie.


Ty jesteś skałą zbawienia mego

Ty jesteś Skałą zbawienia mego i siłą w życiu mym.
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do Ciebie wołać chcę.

Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest.
W każdej chwili życia strzeżesz mnie, Panie do Ciebie ja lgnę!


Tylko On

Tylko On godzien jest przyjąć hołd wszelką cześć.
To mój Pan, to mój Brat, to mój Jezus!
To mój Król, tylko On godzien jest zająć tron.
Tylko On, tylko Jezus!

Obrazem jest Boga niewidzialnego
Stworzony świat przez Niego i dla Niego.
Pierwszy we wszystkim, wszystko początek swój ma w Nim.
Doskonały Boży Syn.

Bóg zechciał by w Nim zamieszkała pełnia.
Przez Jego krzyż ze sobą świat pojednał.
Dał nam zbawienie i odpuszczenie wszelkich win.
Oto jest moc Jego świętej krwi.

Jezus
Tylko Jezus


Tyś jak skała

Tyś jak skała Tyś jak wzgórze, Panie nasz, Boże nasz!
Tyś jak wiatr w swej naturze, Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem swym rozświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas.
Tam, gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.

Allelu Alleluja, Allelu Alleluja!


Tyś moim życiem

Tyś moim życiem, dziedzictwem mym, Tyś bogactwem i nagrodą jest.
Pragnieniem mym i pełnią mą,
Wszystkim dla mnie jesteś Ty, wszystkim dla mnie dziś jesteś Ty.

Ponad sytość dni, Panie, Ty wystarczasz mi,
Swą dobrocią i miłością sycisz mnie.
Twa radość jest napojem duszy mej,
Wszystko to, w czym zawiódł świat w Tobie, Panie dzisiaj mam.

Panie dałeś mi wszystko, co posiadam dziś,
Błogosławisz mnie bogactwem swym wciąż.
Tyś nagrodą mą, pragnieniem jesteś mym,
Miłość Twoja nie zna granic, miłość Twa zadziwia mnie.