Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Słowo Twe jest pochodnią

Słowo Twe jest pochodnią dla mych stóp
Ono światłem ścieżek mych

Kiedy czuję lęk,
Czyżbym zgubił się?
Ty wciąż obok mnie jesteś.
Twa bliskość krzepi mnie,
Niesie pokój, daje sens,
Chcę ją czuć coraz głębiej

Jak to jest, że wciąż
Darzysz mnie miłością swą,
Tak bardzo mnie tym zadziwiasz.
Jezu, prowadź mnie,
Trzymaj w dłoni swej,
Chcę Cię kochać goręcej