Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

To On nasz Pan i Król

To On, nasz Pan i Król odziany w majestat Swój
Ziemio raduj się, ziemio raduj się
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
Drży na Jego głos, drży na Jego głos

Jak wielki jest Bóg, wielki jest Bóg
Jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa
Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch
Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem

Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć
Ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg