Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Tylko On

Tylko On godzien jest przyjąć hołd wszelką cześć.
To mój Pan, to mój Brat, to mój Jezus!
To mój Król, tylko On godzien jest zająć tron.
Tylko On, tylko Jezus!

Obrazem jest Boga niewidzialnego
Stworzony świat przez Niego i dla Niego.
Pierwszy we wszystkim, wszystko początek swój ma w Nim.
Doskonały Boży Syn.

Bóg zechciał by w Nim zamieszkała pełnia.
Przez Jego krzyż ze sobą świat pojednał.
Dał nam zbawienie i odpuszczenie wszelkich win.
Oto jest moc Jego świętej krwi.

Jezus
Tylko Jezus