Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Tyś moim życiem

Tyś moim życiem, dziedzictwem mym, Tyś bogactwem i nagrodą jest.
Pragnieniem mym i pełnią mą,
Wszystkim dla mnie jesteś Ty, wszystkim dla mnie dziś jesteś Ty.

Ponad sytość dni, Panie, Ty wystarczasz mi,
Swą dobrocią i miłością sycisz mnie.
Twa radość jest napojem duszy mej,
Wszystko to, w czym zawiódł świat w Tobie, Panie dzisiaj mam.

Panie dałeś mi wszystko, co posiadam dziś,
Błogosławisz mnie bogactwem swym wciąż.
Tyś nagrodą mą, pragnieniem jesteś mym,
Miłość Twoja nie zna granic, miłość Twa zadziwia mnie.