Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Wnet nadejdzie dzień

Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Alleluja! Alleluja! Gdy ujrzymy Króla chwał.

Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał.
Alleluja! Alleluja! Gdy ujrzymy Króla chwał.

Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał.
Alleluja! Alleluja! Gdy ujrzymy Króla chwał.

Wnet przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Z aniołami przyjdzie On, by zabrać Kościół swój.
Tak jak obiecał, przyjdzie zabrać wierny lud.
Odgłos trąb towarzyszyć będzie Mu.