Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie,
Przywitać Pana, przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali
Z wielkiej radości, z wielkiej radości.

Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, cztery tysiące lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił, nam się objawił.