Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Zwróć swój wzrok

Zwróć swój wzrok na Jezusa, jak wielki jest twarzy tej czar.
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet, w blasku Jego miłości bez miar.

Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już, w Nim światłości i mocy jest zdrój.

Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy gniecie cię troska i krzyż,
On ciężary zdejmie twe, ulży ci, tylko wierz i do Niego się zbliż.

Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna cię dłoń.
Wtedy zabrzmi chwały, triumfu hymn, a ty pójdziesz szczęśliwy już doń.