Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Chwała Jezusowi

Chwała Jezusowi! Chwała Barankowi! Twoja łaska wiecznie trwa.
Bogu wszechmocnemu, Bogu jedynemu - Twoja miłość wiecznie trwa.

Jesteś Królem, Ty zwyciężyłeś śmierć!
Tobie chwała, Tyś godzien chwały jest!

Wielbić chcemy Ciebie! Chwalić chcemy Ciebie!
Twoja dobroć wiecznie trwa.
Wywyższamy Ciebie! Uwielbiamy Ciebie!
Twoje słowo wiecznie trwa.