Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Cudowna Boża łaska

Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie.
Zgubionym, grzesznym byłem ja, lecz teraz cieszę się.

Ta łaska wlała Boży strach w kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach, żem na przepaści dnie.

Lecz łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie, tam, gdzie ojcowski dom.

O Boże, dzięki, dzięki Ci za cudną łaskę Twą!
Do nóg Twych padam w kornej czci, niebiosa chwałą brzmią.