Śpiewnik

<- Powrót do śpiewnika

Daj miłość

Daj miłość, daj moc, bądź obecny w życiu mym! x2

A będę sercem swym oddawać Ci cześć
I każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść.
Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich swych sił.
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym jest!

A będę sercem swym wciąż szukać Cię
I każdą myślą swą za Tobą biec.
Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich swych sił.
Tyś Panem mym jest, Tyś Panem mym jest!